Πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και ιματισμό.

Pillow Protectors

SKU: N/A
  • Type of Pillow Protector

    • 2.8 €/τεμ.
    • 4.5 €/τεμ.

Product Description

Pillow protectors help protect the pillow from both stains and bacteria. They improve its quality, resulting in better sleep and increasing its durability, and they are one of the important quality indicators for a visitor.
To view our pillowcases, visit the Hotel Sheets section.

Category:

You may also like…